Plan pracy na 2019r.

Jest już opracowany “Plan pracy stowarzyszenia na rok 2019” oraz  “Plan imprez międzyklubowych” – opracowany w grudniu ubiegłego roku. Pierwszy był poddany pod głosowanie i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w dniu 31 stycznia br. Plan pracy klubu i imprez międzyklubowych jest obowiązujący.  

PLAN Pracy Stowarzyszenia Klub Seniora „WRZOS” na rok 2019

Głównym celem naszej działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego członkom zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu, poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć, spotkań klubowych, spotkań z ciekawymi osobami, wycieczek krajoznawczych, pikników, spotkań międzyklubowych przy muzyce i wspólnej zabawie.

Organizujemy spotkania okolicznościowe z okazji:

 1. Zabawa karnawałowa – bal przebierańców – 16.01.2019 r.
 2. Obchody Dnia Babci i Dziadka – 24.01.2019
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo– 31.01.2019 r.
 4. Dnia Kobiet – 7 marca 2019 r.
 5. Dnia Matki – 23maj 2019r.
 6. Dnia Ojca – 27czerwiec 2019 r.
 7. Piknik „Powitanie lata” nad Jez. Deczno – 26.06.2019 r.
 8. Dzień Chłopaka – 30.09.2019 r.
 9. Dni Seniora –18październik 2019 r.
 10. Zabawa „andrzejkowa” i wieczór z wróżbami – 30 listopada 2019 roku.
 11. Spotkanie z Mikołajem – 5 grudnia 2019 r.
 12. Kolacja wigilijna – 15grudnia 2019 r.
 13. Dni Jubilata – wg wieku i daty członków (dotyczy wieku np. 70, 75, 80, 85, 90 lat ).
 14. Sylwester w Klubie – 31.12.2019 r.

Spotkania okolicznościowe będą organizowane w pomieszczeniu klubowym przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

Spotkania międzyklubowe:

– na początku grudnia 2019 r.– spotkanie z przewodniczącymi zaprzyjaźnionych klubów, celem omówienia wspólnego planu pracy dotyczącego organizowanych imprez międzyklubowych,

– zabawy karnawałowe – wg zaproszeń z zaprzyjaźnionych klubów,

– zabawa karnawałowa „bal przebierańców” organizowana przez nasze Stowarzyszenie –16stycznia 2019 r. – w Sali Hotelu Vistula w Świeciu

– pikniki plenerowe – wg zaproszeń z zaprzyjaźnionych klubów,

– piknik – powitanie lata organizowany przez nasze Stowarzyszenie –26czerwica 2019– nad Jeziorem Deczno

– obchody Dni Seniora – w Sali Hotelu Vistula w Świeciu w dniu 18.10.2019 r.

– zabawa sylwestrowa dla naszych członków i rodzin – 31 grudnia 2019 r.– w pomieszczeniu klubowym.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, z policją, ze strażą miejską i pożarną oraz prelekcje – w miarę zapotrzebowania i możliwości zaproszenia przedstawicieli.

Wycieczki:

31 maja do 7czerwca – 8-dniowa wycieczka do Jagniątkowa

– 02.09.-9.09.2019 r. – 8-dniowa wycieczka do Warszawy

– jednodniowe wycieczki – Do Torunia (w marcu 2019) , na plażę (okres letni),  do m. Virty ( w lipcu 2019 r.)do parku roślin drzewiastych z całegoświata. Pozostałe wycieczki jednodniowe w miarę zainteresowania i potrzeb członków Klubu.

Będziemy kontynuować wspólne spotkania w masowych imprezach organizowanych przez miasto Świecie np. z okazji „Dni Świecia”, „Święto bałabuna”, „Święto smaków” w Grucznie. Również będziemy kontynuować odwiedzanie naszych długotrwale chorych seniorów oraz członków honorowych Stowarzyszenia, którzy nie są w stanie już uczestniczyć w naszych cotygodniowych spotkaniach.

Planem jest również:

– cotygodniowe spotkania w czwartki, naszych członków Stowarzyszenia,

– posiedzenia Zarządu – jeden raz w miesiącu, w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 16,00 a w razie potrzeby częściej (w miarę potrzeb),

– warsztaty manualne dla wszystkich chętnych w każdy poniedziałek o godz. 15,00.

Plan imprez międzyklubowych, zaplanowanych na rok 2016, podczas wspólnej narady przewodniczących:

Klub Seniora „Wrzos” w Świeciu:

 1. 16.01.2019 r. – karnawałowy „bal przebierańców” w Sali Hotelu Vistulaw Świeciu
 2. 26czerwiec 2019– powitanie lata nad Jeziorem Deczno
 3. 31 maja do 07 czerwca 2019 r. wycieczka do Jagniątkowa
 4. 02-09 września 2019 – wycieczka do Warszawy
 5. 1-dniowe wyjazdy na plażę nad Morze w miesiącach lipiec i sierpień 2019 r, w zależności od zainteresowania i potrzeb członków Klubu.
 6. 18 październik 2019 – obchody Dni Senioraw Sali Hotelu Vistula w Świeciu
 7. 30 listopada 2019– klubowa zabawa „andrzejkowa”(w miarę wolnych miejsc w siedzibie klubu – mogą uczestniczyć członkowie z klubów zaprzyjaźnionych).
 8. 31 grudnia 2019 roku – klubowa zabawa „sylwestrowa”( w miarę wolnych miejsc – mogą być zaproszone osoby z innych klubów).

Koło Emerytów w Świekatowie:

 1. 25 kwietnia 2019 r. – urodzinowa zabawa.
 2. wrzesień 2019 r. – zabawa urodzinowa

Koło Emerytów w Bukowcu:

 1. 25.09.2019 r. obchody Dni Seniora
 2. 30.12.2019 r. zabawa Sylwestrowa

Klub Seniora „Kalina” w Świeciu:

 1. 14.02.2019 r. – zabawa „po 10 zł.” walentynki.
 2. 21-28.06.2019 r. – wycieczka do Mielna
 3. 12.09.2019 r. – Dni Seniora – 10 lecie klubu
 4. 14.11.2019 r. – zabawa „andrzejkowa”

Klub Seniora „Niezapominajka” w Drzycimiu:

 1. 07.02.2019 r. – zabawa karnawałowa
 2. 19.09.2019 r. – obchody Dni Seniora

Klub Seniora „Pod Różą” w Laskowicach:

 1. 28.08.2019 r. – obchody Dni Seniora.

Sekretarz Stowarzyszenia                                       Prezes Stowarzyszenia

Maria Aleksander-Linder                                           Anna Świerczyńska

Świecie, 31.01.2019 r.