O nas

Działalność klubu

Głównym celem naszej działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego osobom złotego wieku i dążenie do zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Co czwartek mamy zebrania przy kawie, – omawiamy sprawy bieżące i przyszłościowe. W poniedziałki działają miłośnicy prac w kółku zainteresowań. Organizujemy odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjne np. pikniki, ogniska, spotkania jubileuszowe, a kilka razy w roku: wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Stowarzyszenie Klub Seniora  “Wrzos”  liczy sobie już ponad 40 lat istnienia. Przez ten czas przewinął się długi łańcuszek członkiń i członków klubu a atmosfera niemal rodzinna powoduje, że w klubie na dzień dzisiejszy jest ponad sto osób. Nad sprawami członków klubu czuwa Zarząd Klubu w składzie :